Περί

Αν και είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το περιεχόμενο του blog, το σίγουρο είναι ότι θα περιέχει ότι μου κάνει εντύπωση κατά καιρούς σχετικά με τέχνη και τεχνολογία.

This blog contains news about whatever fascinates me, while concentrating mostly on art and technology topics. It is written in Greek, but if you want a quick translation to English you can drag this bookmarklet -> [English translation] to your bookmarks tab and click it on whichever page you like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *